COKLAT

Terdapat dua jenis coklat iaitu coklat couverture dan compound.

Perbezaan antara couverture dan compound ialah kandungan lemak berbeza

yang digunakan didalam coklat tersebut. Coklat couverture menggunakan

lemak dari biji koko yang dipanggil mentega koko ( cocoa butter ) sementara

coklat compound menggunakan lemak sayuran ( vegetable fat ).


Lemak yang berbeza digunakan didalam coklat converture dan compound

menyebabkan cara menyediakannya juga berbeza